POSKYTOVANÉ SLUŽBY

I. Daňová evidence obsahuje tyto základní služby:

 • kontrola předaných účetních dokladů a následné chronologické seřazení
 • řádné zaúčtování účetních dokladů dle platné legislativy
 • vyhotovení tiskových podkladů (peněžní deník, pohledávky a závazky, přijaté a vydané faktury, apod.)
 • vyhotovení přehledů dle přání klienta
 • zastupování na úřadech (FÚ, ZP, SSZ)
 • předávání dokladů

Daně zpracované v rámci daňové evidence:

 • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíční nebo čtvrtletní přiznání k DPH)
 • zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob, včetně výkazu o majetku a závazcích, výkazu příjmů a výdajů, přehledů pro ZP a SSZ
 • daň silniční


II. Vedení účetnictví obsahuje tyto základní služby:

 • kontrola předaných účetních dokladů a následné chronologické seřazení
 • řádné zaúčtování účetních dokladů dle platné legislativy
 • vyhotovení tiskových podkladů (účetní deník, hlavní kniha účtů, pokladní kniha, saldokonto, měsíční rozvaha, předvaha a výsledovka, soupis bankovních výpisů, pohledávky a závazky, přijaté a vydané faktury, apod.)
 • vyhotovení přehledů dle přání klienta
 • zastupování na úřadech (FÚ, ZP, SSZ)

Daně zpracované v rámci vedení účetnictví:

 • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíční nebo čtvrtletní přiznání k DPH)
 • zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob, včetně výkazu zisku a ztrát, rozvahy
 • daň silniční

III. Personalistika a mzdy obsahuje tyto základní služby:

 • kompletní zpracování mezd malých a středních podniků do 25 a nad 25 zaměstnanců
 • měsíční přehled mezd
 • výplatní pásky
 • příkaz k úhradě (mzdy, zdravotní pojištění, sociální pojištění, zákonné pojištění)
 • měsíční přehledy pro ZP a SSZ
 • přihlášení / odhlášení zaměstnanců na ZP a SSZ
 • evidenční a mzdové listy
 • zastupování na úřadech (FÚ, ZP, SSZ)
 • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti, popř. dle vzájemné domluvy

Daně zpracované v rámci mezd:

 • roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků